Centralni sesalnik zelen vrh

Sodobni sesalniki so jedi, ki nam bistveno pomagajo pri èi¹èenju in odpravljajo potrebo po roènem èi¹èenju tal in preprog. Vendar pa je sesanje vedno te¾ko in neprijetno delo - predvsem zaradi potrebe po vo¾nji s ¹irokim sesalcem, ga dvignite iz doloèenega mesta na razlièna in pogosto gor po stopnicah. Kdaj to prepreèiti? Centralni sesalnik je idealna re¹itev.

Auresoil Sensi & Secure

Osrednje sesanje nam pomaga, da od postaje do mesta te¾ke naprave ponovno zasadimo - centralna enota, ki sesuje zrak, se nahaja na nekem mestu, predvsem v kleti ali gara¾i. Za vakuumiranje obmoèja preprosto prikljuèite sesalno cev na stensko vtiènico. Ti stanovanja so konènice, ki vodijo v meje in tla, povezana s centralno glavo cevi, ki so med gradnjo hi¹e ¹e vedno povezana. Ali ni slabo delo doma? Ne naèrtujte in ne podcenjujte, kako tiha je trenutna vakuumska vaja - o tem nam ni treba skrbeti ali ne bomo zbudili spanega otroka ali motili katerega od èlanov gospodinjstva.Pomembna enota te vrste sesalnika ima moèan, veè deset litrski zaboj za prah, tudi preostale neèistoèe. Ni te¾ko sklepati, da ga pogosto ni treba izprazniti. Dovolj je, da izpraznite tak¹no posodo vsakih nekaj mesecev, kar je dodatna naprava in argument, ki pomaga pri osrednjem sesanju - kdo med nami ¾eli zamenjati majhno vreèko v nekem sesalcu?Èe ¾elite poenostaviti stvari in udobje - je prvi sesalnik zagotovo izjemna re¹itev.