Ginekolog raciborz

Ginekologija poteka vse naprej. Obstajajo tudi novej¹i naèini zdravljenja, ki i¹èejo èlove¹ko telo. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Velik problem pri spolno aktualnih ¾enskah je rak materniènega vratu, ki je v zgodnjih fazah odkrivanja popolnoma ozdravljiv.

Èe pa opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica tak¹ne bolezni, se morate takoj prijaviti pri specialistu v kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Posledica pomanjkanja te¾e simptomov je lahko re¹itev maternice.

Titan gel

Tak¹en pregled se opravi s kolposkopom. Niè drugega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z dobro pripravo, da preveri pH vagine. Ta mikroskop bo zadnjemu omogoèil, da dose¾e tridimenzionalni uèinek, hkrati pa bo opis poveèal tudi do desetkrat, zaradi èesar bo ginekolog lahko dobro pregledal vaginalno in vratno steno, da bi lahko ocenil, ali obstajajo spremembe. Ne smemo pozabiti, da se mora pripraviti na iskanje. Ginekolog vam bo verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Najprej ¾eli izpustiti spolne stike in ginekolo¹ke preglede en teden pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki dobi kolposkop, obièajno ostane na posameznem ginekolo¹kem stolu. Tak¹en pregled obièajno traja nekaj minut. Èe so rezultati zaskrbljujoèi, lahko ginekolog odredi odstranitev odseka maternice, pri vsaki spolni aktivnosti se mora ustaviti za eno stopnjo, saj se bo poèutil moèno neprijetno nelagodje. V primeru te naprave so pomembni tudi ergonomski parametri, saj gre za delovno napravo.