Lase dr i

Moja neèakinja zelo rada igra z lasmi, lahko jo ure in ure naèrtuje¹. To je tako vpeto, da èe ¾elimo, da bi celota izgledala lepa, lahko eno pletenico postavimo ¹estkrat, vse skupaj na lase ali na no¾ice v njem. Visoko ceni ¹olske predstave in jih ureja. Njena nova kreacija Princess Scent pa je obstajala izvirno in potrebovala je idealno prièesko in obleko. Na zaèetku mi je mama pletila ¹tevilne majhne loke z loki. Potem je to oèarljivo dekle rekel ne, ne, in vèasih ne. Izgledala bom lep¹e v upravljanih laseh ... zato se je zaèelo. Pol ure snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot edina princesa. Ampak kot se zgodi z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Ne ¹teje dejstva, da je od zaèetka priprave na izvedbo poteklo ¾e veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila svoje zamisli, toda v svojem govoru je zvenela skoraj tako, kot "nieeee, ne ¾elim, da to storim, ker se ne spomnim princese, ki je njena podrejena". Izposodila si je novo frizuro in ji pripila lase kot ohlapno koko. Seveda, kot je dejala zgoraj, imamo zdaj prakso, da ji naredimo lase, kar je zelo hitro. Njena mama je bila na isti strani novega, prav tako v dvajsetih minutah preprièana.

Preverite, kje kupiti lasnice