Nakup blagajne 2015 in daveno priznane stro ke

V letu 2015 so bili v obveznost uporabe blagajne uvedeni novi produkti. Skupaj z zakonom, podpisanim 4. novembra 2014, se je raz¹irila skupina podjetnikov, ki potrebujejo nakup blagajne.Fiskalna blagajna, ne glede na maloprodajno posojilo, vkljuèuje nove prodajalce v strukturi dobav in storitev.

Èe i¹èete dostavo, potem boste morali imeti dobavitelja parfumov in toaletne vode. Blago, dostavljeno na zrakoplov, se ne uèi. Podjetja, ki povzroèajo tak¹ne storitve, kot so: dostava utekoèinjenega plina, proizvodi, ki se lahko uporabljajo v motornih gorivih ali njegove dodatke, polpriklopnike, prikolice, motorje, tobaène izdelke, alkoholne pijaèe, radijsko opremo, telefon, komunikacijsko opremo, fotografsko opremo ali Za uporabo blagajne so poleg tega potrebni tudi CD-ji in DVD-ji ter kasete, magnetni trakovi in diskete. To velja tudi za ponudnike ¹tevilskih in analognih nosilcev podatkov, ki so shranjeni tudi ob beli barvi.V uspehu zagotavljanja pomoèi so se pojavili veliko veè kot v uspehu dostave. Blagajna brez razloga na vrhu prodaje na drobno se zdaj uporablja poleg: popravil motornih vozil, avtomobilov in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, njihovega naèrtovanja, obnavljanja in obnavljanja, tehnolo¹kega pregleda in izku¹enj z vozili, prevoza oseb in njihove roène prtljage s taksiji, nego zdravstvene storitve, ki jih nudijo specialisti in zobozdravniki, in celo storitve frizerjev, kozmetièarjev in kozmetiènih storitev. Gostinske storitve, ki jih zagotavljajo stacionarni predmeti (v tekoèi sezoni in gostinstvo, morajo biti sposobne prepoznati blagajno, ne da bi imele smisel na vrhu prodaje. Kar je dobro, so pravne storitve (npr. Storitve, ki jih predlaga odvetnik prispele v zadnjo skupino, vendar brez storitev, ki jih predlagajo notarji.Blagajna, ki sploh nima razloga, za najveèjo prodajo na drobno se nana¹a samo na prodajo na drobno ali na tiste, v katerih se prodaja fiziènim osebam, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti. Za uspeh, ko so uporabniki le podjetja, institucije, prodajna mesta v zgoraj navedenih razponu, ni treba registrirati blagajne.Ne smemo pozabiti, da se zakon uporablja za vse zgoraj na¹tete in ne le za nove davkoplaèevalce. V primeru davènih zavezancev, ki niso imeli obveznosti registracije prodaje prek blagajne, je treba v zaèetku leta 2015 kupiti fiskalno blagajno, opraviti fiskalizacijo in poroèati uradu. Na to raèunate samo 2 meseca.