Rezalniki ritter

Biostenix Sensi Oil New

Z rezalniki se ponavadi vidimo v poslu, kjer se meso in sir ponujata za moè. Vendar pa v resniènih gospodinjstvih kupite rezalnike za lastno uporabo. Mage-rezalnik je navsezadnje naprava, ki je pridobljena predvsem v gostinstvu v skladi¹èih. Poraba veè sto ali celo tisoè dobrih kosov na rezalniku za mnoge ¾enske je lahko prevelika, da bi ji omogoèila, da dose¾e svoj dom, ampak da re¾e nekaj rezin ¹unke na dan.

Za uspeh v podjetjih, zahvaljujoè rezalnikom, lahko kupimo narezke na njihove tanke rezine, kar nam olaj¹a vsakodnevne zajtrke ali druge naèine uporabe hladnega mesa in sira, narezanega na tanke rezine. Èe vodimo trgovino, ki ponuja meso za moè, je nakup rezalnika kljuènega pomena - danes veliko kupcev ne kupuje narezkov ali sira v segmentu, samo zaradi zelo visokih razlogov - hitro in manj jih je prepu¹èeno, da bi jih zdaj zmanj¹ali, kot da bi investirali v rezalnik samo za domaèo uporabo.

Slicerji, ki so na voljo v prodaji, so jedi tako visoke vrednosti, ki gredo v beton, natanèno rezanje klobas v majhne rezine, zahvaljujoè zelo ostrim in ¾e uporabljenim rezilom. Za zagon rezalnikov morate le vklopiti gumb, vendar je njegov sprejem v kombinaciji z nevarnostjo po¹kodbe roke, zato morate pisati ¹ele po treningu, tudi z veliko previdnostjo. Èe pa po drugi strani sprejmemo vse varnostne ukrepe, lahko to opremo uporabljamo tako dolgo, kot vsak dan brez najmanj¹e rane na prstu. Slicerji se obièajno uporabljajo v skladi¹èih, vendar v restavracijah, hotelih, podjetjih, ki proizvajajo izdelke po ugodnih cenah, in v gostinskih podjetjih v drugih krajih. Poleg rezalnika za hladne narezke in sir, lahko sami kupimo tudi stroj za rezanje kruha, ki smo ga z veseljem igrali ne le v pekarnah, ampak tudi v gospodinjstvih. Na primer, kjer ¾elite raje kupiti kruh v nepreèi¹èenih kruhih ali sami peèete kruh, je ta rezalnik uporaben, saj je rezanje toplega kruha z no¾em te¾ko.