Socialni prispevki junij 2015

Pogosto uporabljena miselna bližnjica osebja, medtem ko se plače prenesejo v skupno delo, povezano z naseljevanjem ljudi v določeni pisarni. Vodje podjetij se želijo zavedati zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz dela delodajalca, saj lahko njihovo neupoštevanje povzroči nevarne posledice tudi z vidika davčnega urada in tudi zavoda za socialno zavarovanje. Delodajalec kot ženska, ki ima veliko vlogo plačnika prispevkov, kar dokazuje, da je dolžan hraniti potrebne zneske prispevkov v ZUS za naše goste. Ti zdravstveni prispevki so plačljivi ne glede na število ali vrsto zavarovalnih naslovov, medtem ko so za plačilo socialnih prispevkov določene omejitve. Lastnik podjetja mora vložiti vloge za zavarovanje tako, da v roku 7 dni od zaposlitve predloži uradni obrazec ZUS, tj. Od nastanka zavarovalne obveznosti. V primeru klasične pogodbe o zaposlitvi je potrebno plačilo vseh socialnih prispevkov, v primeru sklenitve mandatne pogodbe pa je naveden le prispevek za pokojnino in invalidsko pokojnino (po možnosti tudi nezgodni prispevek.

Za osebje za plače v obliki študentov, ki so predmet študentov, je značilno, da so prispevki za pokojnino in invalidsko pokojnino prostovoljni in da za nezgodno in zdravstveno zavarovanje ni potrebe. Ob tej priložnosti velja omeniti, da podjetnik prispeva zdravstvene in socialne prispevke zavodu za socialno zavarovanje (ZUS tudi zase, obveznost osebe, ki je istočasno zaposlena in si povzroči ime, je, da plačuje samo zdravstvene prispevke. Obstaja alternativna rešitev za najem zaposlenih, to je kadrovska služba in zunanje izvajanje plač. Temu pravimo odstop od običajnega zaposlovanja osebja in uporaba zunanje pomoči podjetja, ki se ukvarja z osebjem in plačami, ter vseh obveznosti glede izpolnjevanja njegove osnove.