Storitve blagajne

Registrske blagajne so nepogre¹ljive za lokalna podjetja, ki ponujajo svoje izdelke zasebnim strankam, vkljuèno z malimi trgovinami, zelenjavami, kioski itd. Na teh obmoèjih navadno naletimo na enojne blagajne z majhnimi dimenzijami. ©e vedno so poceni, priroène in funkcionalne fiskalne kvote. Njihova naloga je najprej prijaviti prodajo in dati stranki potrdilo o nakupu.

https://choco-l.eu/si/

To omogoèa dobro kontrolo blagovne znamke in preverjanje va¹ih prihodkov. Majhne fiskalne naprave ponavadi niso zelo zapletene funkcije, ko pri uspehu sistemskih blagajn lahko naletimo v supermarketih. Vse bolj pa nam razliène blagajne omogoèajo, da loèeno prikljuèimo bralnik èrtnih kod ali terminal za plaèilne kartice.

Izbira blagajnePoceni blagajne se gibljejo od 500 PLN do okoli 1700 PLN. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki prodajajo zelo veliko izbiro. Pri izbiri blagajne je treba paziti na garancijo in storitev. Dobro je, da delo, v katerem kupujemo davèno napravo, ponuja tudi storitve. Pri izbiri blagajne je pomembno, da je delo priroèno in da morajo biti blagajne velike tipke in odlièen osvetljen zaslon. ©e pred nakupom si je vredno ogledati, kako se shranjuje papirni trak, vendar se seveda zapre skoraj v dobrem èasu in ga obièajno spremeni.

Katere zahteve morajo izpolnjevati?Blagajna bi morala izpolnjevati vse zahteve Ministrstva za finance, vkljuèno s posebnimi funkcijami, kot so uporaba drugih valut ali tiskanje nedvoumnih imen izdelkov. Seveda mora blagajna na vsakem raèunu izloèiti davèno ¹tevilko podjetja. Glede na to, da smo v Evropski uniji, mora biti na¹a nova fiskalna blagajna pripravljena na to, vendar se lahko stranka odloèi za plaèilo v eurih, obièajno pa so tudi priljubljene majhne blagajne pripravljene na plaèila v evrih. Potem in to je zelo pomembno, ker lahko Poljska na katero koli stopnjo vstopi v evro. Poleg tega je treba blagajno prilagoditi knjigi z drugimi napravami, kot so bralnik kod, raèunalnik, dodatni zaslon, terminal, blagajni¹ki predal ali lestvica.