Varnost pnevmaticnih strojev in naprav

Vzroke primerov redno pregledujem, da lahko v perspektivi zmanjšam tveganje, da jih ponovno srečam. Rezultati raziskav jasno kažejo, da so vzroki nesreč zelo pogosto drugačen način spregleda bistva varnosti stroja. Težave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavljajo na vseh stopnjah njihovega življenjskega cikla. To je posledica obdobja specifikacij, kdaj in načrtovanja, proizvodnje, obratovanja, vzdrževanja, sprememb itd.

Strojni certifikat ustvarja odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo v delovnem okolju. Stroji, ki prejmejo uporabljene certifikate, se preskusijo in preverijo primernost za delo. Posamezne skupine in elementi se preskušajo. Upoštevano je načelo zavezanosti in opisi, s katerimi nameravajo pomagati ljudem pri pravilni uporabi institucij in orodij. Potrebe po certifikatih za dane stroje in naprave izhajajo predvsem iz predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Zaposleni na področju varnosti in zdravja pri delu lahko sodelujejo v krožnicah in vajah s področja certificiranja strojev. Znanje, preverjanje in umetnost, pridobljena med takšnimi stroški in usposabljanjem, prispevajo k nenehnemu zmanjšanju števila primerov usodnega in tujine na delovnem mestu. Udeležba na tečajih in vajah s področja certificiranja in orodij organizacije prinaša celo vrsto koristi za lastnike. Izobraženi ljudje so jamstvo, da izhajajo iz ustanove in spoštujejo načela varnosti in zdravja pri delu.